top of page
Espai Familiar: Acerca de

COMISSIÓ ESPAI FAMILIAR

L’Espai Familiar és un conjunt de tallers i xerrades pedagògiques adreçades a pares, mares i familiars dels nens i nenes de l’Escola Nova, envers quatre temes principals: la salut i el benestar, el medi ambient, l’educació i la cultura. La idea d’aquest espai és fomentar la relació entre les famílies de l’escola i oferir formació teòrica i pràctica en relació amb temes quotidians i generacionals, que interessen a les famílies.
A llarg termini, aquesta iniciativa somia en esdevenir un Espai de les Famílies, on els mateixos pares i mares es converteixin en formadors dels seus iguals.

ESPAI-FAMILIAR.jpg

CALENDARI TALLERS I XERRADES
(CURS 2022-2023)

Taller Dansa Africana

Octubre

ESCOLA NOVA

Taller Conserves

Novembre

ESCOLA NOVA

Taller cosmètica natural

Desembre

ESCOLA NOVA

Taller Ioga en familia

Pendent data

ESCOLA NOVA

Taller d'estampació de roba

Pendent data

ESPAI MAKER

bottom of page