top of page
Espai Familiar: Acerca de

COMISSIÓ ESPAI FAMILIAR

L’Espai Familiar és un conjunt de tallers i xerrades pedagògiques adreçades a pares, mares i familiars dels nens i nenes de l’Escola Nova, envers quatre temes principals: la salut i el benestar, el medi ambient, l’educació i la cultura. La idea d’aquest espai és fomentar la relació entre les famílies de l’escola i oferir formació teòrica i pràctica en relació amb temes quotidians i generacionals, que interessen a les famílies.
A llarg termini, aquesta iniciativa somia en esdevenir un Espai de les Famílies, on els mateixos pares i mares es converteixin en formadors dels seus iguals.

ESPAI-FAMILIAR.jpg
bottom of page