top of page

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS

•Gestió d’altes i baixes durant el curs
• Informar puntualment a l’escola dels alumnes que fan extraescolars
• Enquesta de satisfacció al final de curs
•Reunions amb la direcció de l’Escola per fer seguiment (2 al curs)

extraescolars_edited.jpg
Extraescolars: Acerca de

ACTIVITATS A L'ESCOLA

calendari 1.png

ACTIVITATS FORA DE L'ESCOLA

calendari 2.png
bottom of page