COMISSIÓ EXTRAESCOLARS

•Gestió d’altes i baixes durant el curs
• Informar puntualment a l’escola dels alumnes que fan extraescolars
• Enquesta de satisfacció al final de curs
•Reunions amb la direcció de l’Escola per fer seguiment (2 al curs)

extraescolars_edited.jpg
 
calendario jpg web.png
calendario jpg web 2.png