top of page

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS

• Realitzem la gestió d’altes i baixes durant el curs (recordeu abans del dia 20 del mes)
• Informem a l’escola dels alumnes que fan extraescolars       juntament amb les altes i baixes mensuals
• Realitzem enquesta de satisfacció al final de curs
• Mantenim reunions amb la direcció de l’Escola per fer     seguiment (2 al curs)

• Per qualsevol consulta podeu enviar un correu a: escola.nova.ampa@gmail.com

extraescolars_edited.jpg
Extraescolars: Acerca de

CALENDARI D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2023-2024

Extraescolars 2023-2024_edited_edited.jp
bottom of page